Blogs

Eigenwijze blogs over herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid

Het Trimbos-recept voor chaos: 1. Evidence lost

Klokkenluiders betwijfelen de ‘evidence base’ van psychofarmaca. Maar Bert van der Hoek van het Trimbos gaat voorbij aan deze wetenschappelijke controverse. Daarom zullen zijn voorstellen om de ggz te hervormen de problemen met wachtlijsten, zorgdruk en te hoge kosten niet oplossen.

De zelfsturendSTE

Volgens reclameman Cor Hospes lukt communiceren alleen als je weet met je STE is. In de taal van Hospes staat je STE voor je merk- of productonderscheid. Oftewel, voor je usp, je raison d’être. Hospes, in De marketingguerrillarevolutie (2012): “Ben je de innovatiefSTE, de betrokkenSTE, de eerlijkSTE, de beSTE, de liefSTE, de duurzaamSTE, de klantvriendelijkSTE, […]


Mijn blog volgen

Krijg nieuwe content direct in je mailbox.