Lopende projecten

De projecten waaraan ik werk, kunnen informatiepagina’s of pdf files zijn. Hierbij gaat het om uitgebreide(-re) informatie over herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid.

Ook kan een project uit een long read of een serie blogs/long reads bestaan. Dan ga ik dieper in op een onderwerp.

Lopende projecten

1. Serie ‘Het Trimbos-recept voor chaos’

Op dit moment werk ik aan de 6-delige serie Het Trimbos-recept voor chaos. Bert van der Hoek, de bestuursvoorzitter van het Trimbos-instituut, wil de ggz hervormen. In zes long reads leg ik uit waarom zijn hervormingsvoorstellen slecht uitpakken voor patiënten en samenleving.

Gepubliceerd:

2. Informatiepagina’s

Na de zomer van 2021 hoop ik aan de slag te gaan met informatiepagina’s over elektroshocks, psychofarmaca, mensenrechten en uitsluiting. Daarna wil ik nog een pagina schrijven over hoe je herstel organiseert (methodieken, waarden).