Mijn coronapagina

Ongecensureerde informatie.

Op Mijn bondgenotenblog schrijf ik normaal over herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid bij psychische kwetsbaarheden. Omdat interactieve telecomplatformen het debat over Covid-19-vaccins censureren, een censuur die ook mij trof, ruim ik deze informatiepagina in over corona.

Interactieve telecomplatformen zoals LinkedIn, Facebook en YouTube censureren op dit moment het wetenschappelijke en maatschappelijke debat over Covid-19-vaccins.

De Wereldgezondheidsorganisatie en het ministerie van Volksgezondheid lijken deze censuur te veroorzaken. De WHO en de lokale zorgautoriteiten bepalen wat je wel en niet mag zeggen, verklaart YouTube in zijn COVID-19 medical desinformation policy (schouwdatum 6 december 2021).

Daarom deel ik hier informatie die elders onderdrukt of niet serieus genomen wordt. Voor dit delen van informatie heb ik drie redenen.

3 Redenen

 1. Klokkenluiders – De Covid-19-vaccins worden als veilige en werkzame middelen aan de man gebracht. Ondertussen komen klokkenluiders met verontrustende informatie over deze vaccins. Deze informatie wil ik delen.
 2. Ervaringsdeskundigen – Ook worden patiëntrechten geschonden. Ervaringsdeskundigen op het gebied van vaccinschade vinden geen gehoor. Ze worden niet erkend door industrie, zorgautoriteiten en overheden.
 3. Toekomst zorg – Tot slot denk ik dat de onderdrukking van onafhankelijke wetenschap en het vrije woord iets zegt over de toekomst van onze gezondheidszorg. Deze toekomst lijkt antidemocratisch en inhumaan te worden. Dit zal ook negatieve gevolgen krijgen voor mensen met psychische kwetsbaarheden. De ggz en het sociaal domein zijn immers onderdeel van onze gezondheidszorg.

Inhoud

 1. Websites
 2. Gecensureerde artikelen
 3. Downloads
 4. Probleem kwaliteit vaccinonderzoek
 5. Informatie die nog volgt

1. Websites

Er bestaan goede, onafhankelijke websites met informatie en nieuws over wetenschappelijke ontwikkelingen rond corona en de vaccins.

 • Nederlandstalig. Over nu en Het pillenprobleem zijn van de onafhankelijke arts en klinisch onderzoeker Dick Bijl. Flavio Pasquino is de onafhankelijke videojournalist op www.blckbx.tv. Maurice de Hond blogt op www.maurice.nl.
 • Engelstalig. Institute for Scientific Freedom is dé onafhankelijke wetenschappelijke website in de medische wereld. Hij is in 2019 door klokkenluider en hoogleraar klinisch onderzoek Peter Gøtzsche opgezet, samen met andere onafhankelijke wetenschappers. Maryanne Demasi is een medisch journaliste die up-to-date inhoudelijk sterke blogs schrijft. De Amerikaanse site www.react19.org geeft informatie over post-Covid-effecten én schade door Covid-19-vaccins.

2. Gecensureerde artikelen

Zijn de mRNA-vaccins wel zo veilig? Mijn artikel, gecensureerd door LinkedIn. Nu weer voor iedereen toegankelijk.

3. Downloads

Bovenstaande brief verstuurde ik op 14 november 2021 per mail naar de vaste Tweede Kamercommissie voor VWS. Op 16 november 2021 ontving ik per mail een bevestiging van de griffie. Die schreef dat de brief was doorgestuurd naar de commissieleden. Op 28 november 2021 (dus twee weken later) heb ik nog altijd geen schriftelijke bevestiging ontvangen. Dit kan erop duiden dat, anders dan de griffie me mailde, mijn brief niet is verwerkt en de Tweede Kamerleden niet heeft bereikt.

4. Probleem kwaliteit vaccinonderzoek

Terwijl de cruciale, grote onderzoeken naar de Covid-19-vaccins liepen, vaccineerde de industrie de placebogroepen. Hiermee werd de gouden standaard van klinisch onderzoek, de random controlled trial, losgelaten. Het werden inferieure, observationele realworld-onderzoeken. Onafhankelijke wetenschappers maken zich ernstige zorgen over de medicijnveiligheid. In RCT’s versus realworld-onderzoek leg ik de basis van beide onderzoeksmethodes uit, zodat je ziet wat er volgens mij fout gaat.

Ook de Australische medisch journalist Maryanne Demasi zet haar vraagtekens bij de effectiviteitsonderzoeken. Een Nederlandse vertaling van haar blog vind je op OverNu: Effectiviteit COVID-19 vaccins overdreven.

5. Informatie die nog volgt

Ik ben nog bezig met informatiepagina’s over de volgende drie onderwerpen. Deze volgen snel.

 • Veiligheid vaccins – Met name over de langetermijneffecten worden langzaam meer risico’s bekend. De autoriteiten zwijgen. Dit zwijgen ondermijnt de rechten van de patiënt.
 • Toekomst zorg – Wat zeggen de huidige ontwikkelingen over de toekomst van onze zorg?