Zijn de mRNA-vaccins wel zo veilig?

Eind 2021 maakt wetenschappelijk onderzoek langetermijnschade van mRNA-vaccins steeds aannemelijker.

Post censuur – Op 18 november 2021 plaatste ik dit artikel op LinkedIn. De moderator blokkeerde niet veel later de toegang tot mijn artikel voor andere gebruikers van het interactieve telecomplatform. Onacceptabele censuur, natuurlijk. Daarom plaats ik het hier op Mijn bondgenotenblog. Mijn bondgenotenblog is eigenlijk bedoeld voor mijn blogs over herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid bij psychische kwetsbaarheden. Vanwege de internetcensuur maak ik nu een uitzondering en plaats ik een bijdrage over corona.

Nu Rutte en De Jonge ons opnieuw de lockdown in rommelen met hun vaccinatiebeleid, mogen we ons wel eens gaan afvragen hoe veilig deze vaccins zijn.

Hun werkzaamheid tegen Covid-19 is nog altijd niet aangetoond met random controlled trials, oftewel fatsoenlijk onderzoek. Als het aan de industrie en de registratieautoriteiten ligt, gaat dit ook nooit gebeuren (Bijl in Bijl (2021), p. 57 e.v.). Dat is exit vaccineffectiviteit. Niemand mag zeggen dat ze werken, waartegen ook.

Maar de mRNA-vaccins mogen vanuit wetenschappelijk oogpunt dan niet of niet goed werken, schadelijk zijn ze wel. Ze verhogen het risico op een ontstoken hartspier en hartzakje. Ook kunnen mensen aan de vaccinatie overlijden. Deze en enkele andere schadelijke kortetermijneffecten zijn bekend.

Maar wat weten we over de schadelijke effecten op de lange termijn? Wat is hier anno 2021 ondertussen over bekend?

In mijn desktopresearch kwam ik verschillende alarmbellen tegen.

1. Covid 19 vaccins – een leidraad

Allereerst stuitte ik op Covid 19 vaccins – een leidraad van Pieter Borger.

Borger is moleculair bioloog. Ik ken hem van zijn kritiek op de PCR-test. Die test is zo goed als zeker opzettelijk rommelig opgezet, zodat er heel veel vals positieven gemeten worden. Aan de snelle goedkeuring ervan kleeft een luchtje van belangenverstrengeling.

Wat heeft Borger, klokkenluider, te vertellen in zijn Covid 19 vaccins – een leidraad? Hij geeft kort informatie over alle vaccins, van de goedgekeurde vaccins tot de vaccins die nog op goedkeuring wachten. Hij waarschuwt voor de DNA- of vectorvaccins (Janssen, Astra-Zeneca, Sputnik V) en de mRNA-vaccins (Moderna, Pfizer, CureVac). Hij schrijft:

“De bijwerkingen op de korte termijn zijn al goed gedocumenteerd. Bijzonder zorgwekkend is hier de vaststelling dat trombose vrij vaak wordt gemeld, mogelijk in verband met de productie van het S-eiwit op plaatsen waar dit eiwit niet tot expressie moet komen (zoals in de hersenen).”

Borger (2021).

Er bestaan ook vaccins op basis van eiwit. Die zijn nog niet goedgekeurd door de Europese Unie.

Genen

Borger waarschuwt dat schade op de lange termijn zeker niet uit te sluiten is. DNA- en mRNA-vaccins hebben een stukje genetisch materiaal van het virus bij zich. En hier betreden we het specialisme van de moleculair bioloog. Borger:

“Er bestaat altijd een potentieel risico dat zo’n stukje genetisch materiaal in het DNA van een persoon wordt opgenomen.”

Borger (2021).

Van de officiële websites heeft Borger geen hoge pet op. Die melden onterecht dat de vaccins volkomen veilig zijn. De moleculair bioloog, die zijn sporen verdiende in het onderzoeksveld, onderschrijft deze veiligheidsclaim niet.

Denkfout

Zo baseert de Duitse RKI-website, waar ook het RIVM zijn informatie haalt, zich op de volgende denkfout.

De site zegt dat er geen bewijs is dat een DNA-vectorvaccin in het genoom geïntegreerd kan worden. Het klopt dat dit bewijs er niet is, maar dat komt omdat het niet onderzocht is (Borger, 2021). En als je iets niet uitzoekt, heb je natuurlijk nog niet aangetoond dat iets niet kan gebeuren en het vaccin dus veilig is.

Belangrijke instanties als de RKI en het RIVM mogen zulke grote inschattingsfouten niet maken, vind ik. Ze spelen zo met de gezondheid van de huidige bevolking en die van de toekomstige generaties.

Niet uitgesloten

Het is namelijk allerminst uitgesloten dat het DNA of mRNA van deze vaccins opgenomen worden in het menselijk DNA, vindt Borger (2021).

Het menselijk genoom heeft namelijk mechanismen om stukjes lichaamsvreemd DNA én lichaamsvreemd RNA op te nemen in het menselijk DNA. Liefst 50% van het menselijk genoom, begrijp ik, bestaat “uit sequenties die transponeerbare en getransponeerde elementen worden genoemd.” Deze elementen, denken wetenschappers, houden zich waarschijnlijk bezig met het aan- en uitzetten van genen.

De belangrijkste delen van transponeerbare en getransponeerde elementen zijn LINE’s. LINE’s maken twee enzymen. Het ene enzym zet RNA om in een DNA-molecuul. Het andere kan DNA-moleculen laten integreren in de DNA-streng van ons genoom.

“Dit betekent dus dat er in principe biochemische mechanismen aanwezig zijn die RNA-segmenten omzetten in DNA en deze kunnen laten integreren in het bestaande genetische materiaal. Hierdoor kunnen genetische veranderingen in het genoom (DNA) optreden.”

Borger (2021).

Dieronderzoek

Tot zover Borgers theorie over de biologische mogelijkheid van gentherapie.

Maar gebeurt het ook? Klokkenluider en moleculair bioloog Borger ziet hier wel een aanwijzing voor.

Dieronderzoek heeft aangetoond dat de vaccins zich ophopen in het beenmerg en de eierstokken, stelt hij (met enkele verwijzingen naar zulk onderzoek) in Covid 19 vaccins – een leidraad. Zelf vond hij als onderzoeker ooit een verhoogde activiteit van LINE in longcellen die gestresst waren met sigarettenrook. En wat vertelt het dieronderzoek naar de vaccins? Er is bij vaccins ook een verhoogde activiteit van LINE1 in “vrouwelijke voortplantingscellen, precies in de cellen waar de liposomen met RNA zich ophopen.” (Borger, 2021).

Dit is mogelijk heel schadelijk.

Maar hoe gaan universiteiten, registratieautoriteiten en fabrikanten om met dit mogelijke gevaar? Wordt het eerst goed onderzocht, voordat we vaccins op grote schaal toelaten op de markt?

Nee. Universiteiten, registratieautoriteiten en fabrikanten laten verstek gaan.

De vaccinophoping in het beenmerg en de eierstokken en de verhoogde activiteit van LINE1 in de vrouwelijke voorplantingscellen baart de moleculair bioloog wel grote zorgen.

“Of dit alles een biologische betekenis heeft is volstrekt onbekend omdat het niet werd bestudeerd en er dus ook geen onderzoeksdata beschikbaar zijn.”

Borger (2021).

Kortom: registratieautoriteiten, overheden, medisch faculteiten en medicijnfabrikanten lopen de kantjes ervan af. Door onderzoek na te laten, houden ze ons in het ongewisse over een mogelijk, serieus gezondheidsrisico. We worden bewust onwetend gehouden.

2. Het omhulsel

Om te weten of een vaccin (met DNA, mRNA of eiwit) veilig is, moet je drie onderdelen van het vaccin bekijken, zegt Borger (2021). Je moet kijken naar (1) het omhulsel, (2) de ‘immunogene verbinding’ en (3) de extra bestanddelen die toegevoegd worden om de immuunrespons te versterken.

Op het omhulsel zelf gaat Borger niet in.

Maar ik vond wel een alarmerende videoboodschap van Michael Palmer over het omhulsel van het mRNA-vaccin.

Universitair hoofddocent in de biochemie Michael Palmer noemt het ontbreken van toxicologisch onderzoek een van de grote schandalen van de mRNA-vaccins.

Palmer is biochemicus. Hij is als universitair hoofddocent verbonden aan een Canadese universiteit. Hij doceert toxicologie.

Vaccinstructuur

Palmer zegt dat het mRNA-vaccin uit twee delen bestaat: (1) een messenger-RNA met een stukje genetisch materiaal van het virus en (2) een lipide nanopartikel. Dit is een structuur van vetmoleculen die het mRNA omhult. Het omhulsel beschermt het mRNA. Ook helpt het om lichaamscellen binnen te gaan.

Het omhulsel bestaat weer uit twee onderdelen. Direct rond het mRNA, dat elektrisch negatief geladen is, bevindt zich een vetlaagje dat elektrisch positief geladen is. Dit laagje bestaat uit zogenaamde ioniseerbare cationische lipiden.

Deze cationische lipiden zijn giftig, zegt Palmer. Dat is gewoon bekend.

Giftig

Palmer legt uit.

De cationische lipiden verstoren een organel dat zuurstof gebruikt voor het maken van energie (hij heeft het hier volgens mij over het mitochondrion). Bij het maken van energie, zetten zuurstofatomen zich gewoonlijk om in water. Maar door de verstoring van de cationische lipiden gebeurt dit niet langer. De zuurstofatomen gaan reactieve zuurstofverbindingen aan (‘reactive oxygen species’ of ‘ROS’). Deze reactieve zuurstofverbindingen of ROS beschadigen wat ze tegenkomen, waaronder DNA.

Palmer vergelijkt de werking van de cationische lipiden met straling. Ook straling breekt water op in ROS en beschadigt DNA.

Nu speelt bij straling het volgende. Er is maar een beperkte hoeveelheid straling die je in je mensenleven kunt verdragen. Er is een drempelwaarde. Ga je over de drempelwaarde heen, dan sterf je.

Hier trekt Palmer de vergelijking door naar mRNA-vaccins. Hij zegt:

“We moeten aannemen dat – net als bij straling – er een totale dosislimiet is, een totale levensdosislimiet die je kunt overleven, dat dit ook geldt voor de cationische lipiden die je vindt in de vaccins. En wat dit betekent, is [dat] de totale levensdosis van deze messenger-RNA-vaccins die je kunt verdragen voor je sterft, beperkt is. We weten de exacte hoeveelheid niet, omdat er eenvoudigweg geen experimentele data zijn – wat eigenlijk een van de grote schandalen van deze vaccins is, [namelijk] dat er geen goede toxische studies uitgevoerd zijn (…)”

Michael Palmer op YouTube: Michael Palmer MD speaks on the mRNA vaccines. Christ already Won, dd. 25 okt. 2021. Schouwdatum: 1 december 2021.

Kort en krachtig: we mogen van biochemicus en toxicoloog Palmer aannemen dat je maar een beperkt aantal mRNA-injecties kunt verdragen en dan ga je dood. Of dit acht, tien of twintig injecties zijn, weet niemand en wordt niet onderzocht.

Toekomstige vaccins

Hier stopt de horror niet. Palmer waarschuwt. De mRNA-vaccins zijn dé biotechniek van de toekomst.

De industrie heeft menig nieuw mRNA-vaccin in de pijplijn. Het gaat om vaccins tegen virale ziektes die door een gezond immuunsysteem moeiteloos worden onderdrukt. Maar als onze weerstand afneemt door mRNA-vaccins, want dat is wat de cationische lipiden in deze vaccins veroorzaken, zullen deze virussen geactiveerd worden. Palmer zegt letterlijk over deze vaccins:

“Het is echt een technologie ontworpen om mensen te vergiftigen.”

Michael Palmer op YouTube (zie vorig citaat).

Zou het werkelijk?

Zet de industrie deze vaccins in de markt met als doel het immuunsysteem van bevolkingen opzettelijk te verzwakken, zodat ze daar ook weer aan kunnen verdienen? Is hier sprake van een wel erg zieke vorm van ‘klantenbinding’?

Ik dacht: onze biochemicus en toxicoloog schiet een beetje door. Wat hij zegt, kan niet waar zijn.

Maar toen keek ik in de tekst onder het YouTube-filmpje.

De laatste link verwijst naar een overzichtsartikel van Linde Schoenmaker e.a. (2021). Het overzichtsartikel bevestigt impliciet de uitspraak die Palmer doet. Met de vaccins zou inderdaad wel eens iets heel erg fout aan het gaan kunnen zijn. En dat op een hele, hele grote schaal.

Feitencontrole

Maar voordat ik op dit overzichtsartikel inga, wil ik eerst even de nodige feiten controleren. Wat klopt er precies aan het verhaal van Michael Palmer?

Op Wikipedia vond ik dat cationische lipiden inderdaad giftig zijn en tot celdood leiden (schouwdatum 18 nov. 2021). Het verhaal van reactieve zuurstofverbindingen of ROS staat bekend als oxidatieve stress. Oxidatieve stress is een bekend fenomeen bij vergiftigingen. Dit is bij elke (micro-)bioloog bekend, schat ik zo.

Of je de vergiftiging met cationische lipiden mag vergelijken met straling, kan ik niet beoordelen. Ik vind het verhaal wel aannemelijk genoeg om er serieus rekening mee te houden. Palmer zegt overigens niet dát het zo is, hij zegt “we mogen aannemen…” (‘we may assume…’). Hier kan ik hem niet meteen betrappen op iets dat onwaar of vergezocht is. Maar ik ben geen deskundige op dit gebied.

En dan nu het overzichtsartikel van Schoenmaker e.a. (2021). Want hoe zit het met al die nieuwe mRNA-vaccins die de industrie in de pijplijn zou hebben, zoals Palmer beweert?

Overzichtsartikel

De mRNA-vaccins, schrijven Schoenmaker en haar medeauteurs (2021), zijn gemakkelijk en geautomiseerd te maken. Nieuwe mRNA’s zijn in drie weken ontwikkeld. Het is de biotechniek van de toekomst, volgens de auteurs.

Ook hier heeft Palmer dus gelijk.

Maar dan: het overzichtsartikel sorteert voor op deze toekomst. De auteurs willen er een bijdrage aan leveren.

Schoenmaker e.a. (2021) bespreken onderzoek dat mRNA-vaccins stabieler maakt. Dit stabieler maken is nodig om het vaccin langer in het lichaam te houden. Ook zou het vaccin dan langer en op koelkasttemperatuur bewaard kunnen worden (nu moeten ze nog diep ingevroren worden). Het stabieler maken heet het ‘optimaliseren’ van het vaccin.

Maar hoe zit het nu met het giftige vetlaagje rond het mRNA? Wat vertellen de auteurs hierover?

Schoenmaker e.a. (2021) vertellen dat mRNA-vaccins ioniseerbare cationische lipiden hebben. Maar nergens vertellen ze erbij dat deze lipiden giftig zijn, DNA-schade veroorzaken en dat toxicologisch onderzoek ontbreekt. Deze zaken verzwijgen ze.

Laat staan dat ze aannemen dat er weleens een maximale leeftijdsdosis zou kunnen bestaan, vergelijkbaar met straling.

Evenmin bevragen Schoenmaker en haar medeauteurs (2021) het nut van de vaccins. Het gros van de mensen wordt immers niet ziek of herstelt op eigen kracht van de virussen waartegen de vaccins ons – volgens de industrie – zouden beschermen.

Morele corruptie #1

Schadelijke effecten van vaccins verzwijgen en hun nut impliciet zwaar overdrijven, zoals Schoenmaker en haar collega’s (2021) doen, is moreel laakbaar.

Daarbij: we hebben met een nieuwe techniek te maken. Dan moeten wetenschappers die hiermee aan de slag willen gaan, open zijn. Ze mogen niks achterhouden voor politici en de samenleving. Dat laatste gebeurt hier wel.

Hier is sprake van morele corruptie.

De mRNA-vaccins genereren miljardenomzetten voor medicijnfabrikanten. Zij moeten dit geld weer uitgeven aan onderzoek. De onderzoekers kunnen op hun beurt de mRNA-vaccins niet van de medicijnfabrikanten afpakken. Dat is de nieuwe melkkoe van de industrie. Dan snijden ze in hun eigen vlees. Ook lopen ze dan het risico op uitsluiting en werkeloosheid.

De samenleving gaat hier een hele hoge prijs in gezondheid voor betalen. Een prijs die ons democratisch bestel misschien niet overleeft.

De morele corruptie zien we bij deze publicatie niet alleen bij Linde Schoenmaker en haar medeauteurs (enkele Canadezen en verder Nederlanders, de meesten verbonden aan een Nederlandse universiteit). Ook het publicerende tijdschrift (International Journal of Pharmaceutics) doet eraan mee, net als de peer reviewers die de publicatie goedkeurden en de uitgever van het tijdschrift (Elsevier).

De corruptie is systeembreed. Niemand neemt verantwoordelijkheid.

3. S-eiwit en schade aan herstelmechanismen DNA

Nu is niet alleen het omhulsel van het mRNA-vaccin schadelijk. Ook het product van het vaccin, het beroemde spike- of S-eiwit, houdt flink huis in een lichaamscel.

Dat blijkt uit recent Zweeds in-vitro-onderzoek van Jiang en Mei (2021). Dit onderzoek ontdekte dat het S-eiwit de immuniteit verzwakt.

Immuunsysteem

Uit eerder onderzoek bleek dat het SARS-CoV-2-virus de herstelmechanismen van het menselijk DNA beschadigt. Hierdoor neemt de productie van B- en T-cellen af. Deze cellen zijn cruciaal voor ons immuunsysteem.

Met hun onderzoek wilden Jiang en Mei (2021) meer zicht krijgen op de mechanismen die hier verantwoordelijk voor zijn.

In hun in-vitro-onderzoek keken ze naar verschillende eiwitten die het SARS-CoV-2-virus maakt. Ze waren nieuwsgierig naar welke van deze eiwitten nu precies, zoals zij dat noemen, het DNA-herstelsysteem ‘kapen’.

Ze vonden dat het spike- of S-eiwit, het eiwit dat ook door het mRNA-vaccin wordt gemaakt, hier een grote rol speelt.

“Tot onze verbazing, vonden we de overdaad aan spike-eiwit in de nucleus.”

Jiang en Mei (2021).

DNA-herstel

De S-eiwitten hopen zich dus op in de nucleus of celkern. Maar wat doen ze hier precies?

In de nucleus zitten de twee DNA-strengen van ons erfelijk materiaal, het genoom. Het DNA loopt dagelijks veel beschadigingen op. Dat is normaal. De beschadigingen worden gewoon weer gerepareerd. Bepaalde DNA-sequenties regelen deze reparatiewerkzaamheden.

Maar de S-eiwitten, die zich in de nucleus ophopen, verzwakken deze herstelmechanismen. Hierbij verstoren ze meerdere systemen, vonden de onderzoekers.

“Bij elkaar, deze data demonstreren dat het spike-eiwit rechtstreeks DNA-herstel aantast in de nucleus.”

Jiang en Mei (2021).

Het DNA, dat alsmaar schade oploopt, kan zichzelf dus niet of minder goed repareren door het S-eiwit.

Consequenties

Wat zijn de mogelijke consequenties van het verstoren van DNA-schadeherstel?

Jiang en Mei (2021) hebben het over ‘HR and NHEJ repair’ en ‘V(D)J Recombination’. Voor mij zijn dit volstrekt onbekende begrippen. Ik dook Wikipedia dus maar weer op. Ik keek bij DNA-schade (schouwdatum 18 nov. 2021).

De mechanismen die het S-eiwit verstoort, herstellen dubbelstrengsbreuken van het DNA. Een dubbelstrengsbreuk kan leiden tot een genetische recombinatie. Dit betekent dat het nageslacht een andere combinatie van genen krijgt dan elk van de ouders, begrijp ik van Wikipedia.

Dit is – opnieuw (!) – een groot probleem met de vaccinveiligheid, ook voor de generatie die nog geboren moet worden.

Morele corruptie #2

Niet alleen met het omhulsel, maar ook met de ‘immunologische verbinding’ is er dus meer mis dan goed bij het mRNA-vaccin. Als bij meisjes en vrouwen deze vaccins ophopen in de eierstokken en daar allerlei dubbelstrengsbreuken niet meer hersteld worden, gaat er natuurlijk iets heel erg fout.

Maar of Jiang en Mei (2021) hier oog voor hebben?

Nee.

Ze besteden geen aandacht aan deze (mogelijke/waarschijnlijke) veiligheidsrisico’s. Ze willen onderzoek naar andere eiwitten die het mRNA-vaccin zou moeten gaan maken.

Op geen enkel moment wegen Jiang en Mei (2021) nut en gevaar van deze vaccins tegen elkaar af. Evenmin roepen ze op om per direct met de vaccinaties te stoppen vanwege de mogelijke gevaren die uit hun onderzoek naar voren komen. Hier is opnieuw sprake van morele corruptie, net als bij Schoenmaker e.a. (2021).

Deze mensen willen wetenschap niet langer inzetten voor het bevorderen van gezondheid. De risico’s waar zij de hele wereldbevolking aan blootleggen (sterfte, onvruchtbaarheid, kanker en andere ziektes bij nageslacht, stel ik me zo voor), is absurd.

4. Conclusie

Niet alleen kan de werkzaamheid van de SARS-CoV-2-vaccins in twijfel getrokken worden en moeten we oppassen voor schadelijke effecten op de korte termijn. Wetenschappelijke feiten beginnen te wijzen op hele serieuze gezondheidsschade op de lange termijn.

Maar ja, hoe vind je bij Rutte en De Jonge een oor voor bezwaren tegen hun vaccinatiebeleid? Dat zie ik niet gebeuren. Zij voelen zich gesteund door de wetenschap. En deze wetenschap is moreel corrupt.

Valse beloftes

Ik verwacht eenzelfde dynamiek als bij psychofarmaca. Om hun financiële belangen af te schermen, zullen corrupte wetenschappers een discours optuigen dat de gezondheidsschade van mRNA-vaccins half toegeeft, half wegmoffelt.

Wetenschappers van zulk laag allooi zullen aan de schadelijke effecten nooit de consequentie verbinden dat ze tegen het belang van farmaceutische bedrijven in moeten gaan. Gezondheid en mensenlevens zijn er om op te offeren voor de winsten van deze bedrijven.

In ruil hiervoor werpen deze bedrijven hen financiële kruimels toe. Ook VWS zal een duit in het zakje doen. Het ministerie zal de kruimelaars van Big Pharma belonen met status, onderzoeksgelden en machtsposities.

Dit is hoe de morele corruptie in de psychiatrie werkt, dit is hoe de industrie haar levensgevaarlijke psychofarmaca al enige decennia in de markt zet (Gøtzsche, 2016; Whitaker, 2015). Ik zou niet weten waarom de marketingafdelingen van farmaciebedrijven de komende decennia opeens een andere strategie zouden kiezen voor het pushen van hun giftige mRNA-vaccins.

Wat nu?

Verder weet ik niet wat ik er nog van moet zeggen. De doofheid van Rutte en De Jonge voor wetenschappelijke argumenten boort elke hoop de grond in. De schaal van de ellende die hierdoor op ons af lijkt te komen, ontneemt me soms de adem.

Eén ding: vrijheid is nu belangrijker dan ooit. Gezondheid is allang geen recht meer. Daarvoor is de macht van de farmacie te groot, de medische wetenschap te corrupt en zijn onze politici te incompetent. Je kunt vandaag de dag hooguit nog kiezen voor je gezondheid, een keus die een sociale en maatschappelijke paria van je maakt.

Hiermee is gezondheid (van jezelf, van je nageslacht) anno 2021 een halve verzetsdaad geworden. Zo diep hebben Rutte en De Jonge Nederland laten zinken.

5. Literatuur

Borger, P.. (This article is in Dutch & German.) Dutch Title: Covid 19 vaccins – een leidraad German Title: Covid 19 Impfstoffe – eine Orientieringshilfe. ResearchGate, October 2021.

Bijl, D. (red.) (2021). Pandemische chaos. Het coronabeleid onder de loep. Zutphen: Uitgeversmaatschappij Walburg Pers.

Gøtzsche, P.C. (2016). Dodelijke psychiatrie en stelselmatige ontkenning. Schadelijke medicijnen, gedwongen behandeling en overdiagnostiek. Rotterdam: Lemniscaat b.v..

Jiang, H., en Mei, Y.-F.. SARS-CoV-2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro. Viruses 2021, 13, 2056.

Schoenmaker, L., Witzigmann, D., Kulkarna, J.A., e.a.. mRNA-lipid nanoparticle COVID-19 vaccines: Structure en stability. International Journal of Pharmaceutics 601 (2021) 120586.

Whitaker, R. (2015). Anatomy of an epidemic. Magic Bullits, Psychiatric Drugs, and the Astonishing Rise of Mental Illness in America. New York: Broadway Books. Paperback edition.